× O nás Obchodní podmínky Zásady ochrany soukromí Ochrana osobních údajů Kontakt

Zásady ochrany soukromí

Úvod

Vážíme si Vašeho soukromí a zavazujeme se chránit osobní údaje, které jste nám svěřili. Naše Zásady ochrany soukromí podrobně vysvětlují, jaké údaje shromažďujeme, proč je shromažďujeme, jak je používáme a jaké máte možnosti ohledně Vašich osobních údajů. Zavazujeme se průběžně monitorovat a revidovat naše bezpečnostní postupy, abychom zajistili, že Vaše údaje jsou v maximální možné míře chráněny.

Shromažďování a použití osobních údajů

Při používání našich služeb mohou být shromažďovány různé typy osobních údajů, včetně, ale nikoli výhradně Vašeho jména, e-mailové adresy, IP adresy, interakcí na sociálních médiích a dalších. Sdělujeme, že shromažďování těchto informací je prováděno s vysokým důrazem na jejich ochranu a jsou používány pouze v souladu s předem stanovenými cíly, jako je zlepšení našich služeb, komunikace s Vámi, nebo analýza trhu.

Uchovávání a ochrana osobních údajů

Náš závazek zabezpečit vaše osobní údaje se odráží ve všech našich procesech a systémech. Používáme nejmodernější technologie a postupy k tomu, abychom minimalizovali jakékoli riziko neoprávněného přístupu nebo odcizení Vašich osobních údajů. Vaše údaje jsou uchovávány po dobu nutnou pro účely, pro něž byly shromážděny, a následně jsou bezpečně vymazány.

Práva subjektu údajů

Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, právo požadovat jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování. Kromě toho máte i právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a právo na přenositelnost údajů. Poskytujeme Vám veškeré informace a návod k uplatnění Vašich práv v souladu s platnými právními předpisy.

Kontaktní informace

Pro další informace o zpracování Vašich osobních údajů nebo pokud máte jakékoli dotazy ohledně našich Zásad ochrany soukromí, neváhejte nás kontaktovat na e-mailovou adresu [email protected] nebo na poštovní adresu Zora Kovaříková, Letná 49/29, 779 00 Olomouc, Česká republika.